Regulament Oficial Campanie Micellar Gel 2-in-1 by Clinique

Publicat pe

Perioada campaniei: 23 august – 25 august 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala Micellar Gel 2-in-1 by Clinique' este organizata de RINGIER ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, Corp B2B, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 5216/2007 (denumita în continuare Organizator' sau RINGIER ROMANIA'). Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul'), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.viva.ro. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business Park, Corp B2B, sector 2, Bucuresti.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.viva.ro si/sau pe pagina de Facebook a publicatiei viva.ro.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala Micellar Gel 2-in-1 by Clinique' este organizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala Micellar Gel 2-in-1 by Clinique' este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Campania promotionala Micellar Gel 2-in-1 by Clinique' se desfasoara pe pagina de facebook VIVA! in perioada 23 august – 25 august 2017.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala Micellar Gel 2-in-1 by Clinique' este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala Micellar Gel 2-in-1 by Clinique' angajatii si/sau colaboratorii RINGIER ROMANIA, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care RINGIER ROMANIA detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMANIA si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMANIA si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.viva.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, Iride Business Park, corp B2B, sector 2, Bucuresti.

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a se inscrie in concurs utilizatorii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  1. a) Sa acceseze pagina de facebook VIVA!;
  2. a) Sa adauge un comentariu la postarea de concurs, cu raspunsul la intrebarea Care este rutina de ingrijire a tenului inainte de culcare?'

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii sunt:

3 X 1 produse Micellar Gel 2-in-1 by Clinique

Valoare premii: 149 RON pentru 48ml

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In data de 30 august 2017, din baza de date in care utilizatorii sunt inscrisi se extrag castigatorii care indeplinesc conditiile specificate in Regulament, sectiunea 5, prin intermediul randompicker.ro. Numele castigatorilor vor fi afisate pe pagina de FB VIVA! Romania, la postarea de concurs.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii sunt obligati sa contacteze departamentul de marketing in maximum 7 de zile calendaristice de la data afisarii castigatorilor, la adresa [email protected], pentru a revendica premiul prin: mentionarea numelui, prenumelui, numarului de telefon si a adresei la care va fi trimis premiul. In cazul in care castigatorul este din provincie, numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul inscrierii la concurs. In cazul in care castigatorii sunt din provincie, premiul va fi expediat prin curier/Posta Romana in termen de 30 de zile de la data revendicarii premiului. Premiile vor fi expediate in termen de 30 de zile de catre sponsorul concursului Clinique.

 

 

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, mergand pana la excluderea din concurs a oricarui concurent, daca exista suspiciunea fraudei. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU (EXCEPTAND MINORII)

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens. In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana fara capacitate de exercitiu, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prezentand acordul scris al tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.

 

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale, in calitate de operator date poersonale, in baza notificarii nr. 5216/2007 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business, Corp B2B, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului. *Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business Park, Corp B2B, sector 2, Bucuresti, in termenul legal prevazut de legea in vigoare. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

 

 

dinpopor.ro
Biografiile Vedetelor
Fii la curent cu tot ce se întâmplă cu vedetele tale favorite

Află totul despre vedetele din România, dar și despre celebritățile internaționale: biografii, carieră, filmografie, discografie si viață personală.

Revista VIVA!
Revista VIVA!
Newsletter