Sfânta Cuvioasă Parascheva, tradiții și superstiții. Rugăciunea care face minuni și acatistul Sf. Parascheva

Publicat pe

De Sfânta Cuvioasă Parascheva, credincioșii respectă numeroase tradiții și superstiții. Pe 14 octombrie, când este prăznuită Sfânta ale cărei moaște sunt depuse la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, se spune rugăciunea Sfintei Parascheva, care face minuni, dar și Acasatistul Sf. Parascheva.

CITESTE TOATA REVISTA VIVA! DE SEPTEMBRIE, GRATIS, AICI!

Sfânta Cuvioasă Parascheva este cunoscută că fiind Sfânta Patroană a Moldovei, moaștele ei de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi fiind vizitate în fiecare an de mii de credincioși din toată țara. În acest an, însă, le este permis accesul la moaștele Sfintei Parascheva doar celor care locuiesc în Iași.

Sfânta Parascheva, superstiții

Sfanta Cuvioasa Parascheva este cinstita ca fiind aducatoare de ploi manoase, imbelsugatoare de roade bune, veselitoarea plugarilor. Ca ocrotitoare a apelor, chipul ei aparea adesea langa rauri sau fantani, iar apa respectiva devenea tamaduitoare. Din acest motiv exista obiceiul in unele locuri sa se aseze icoana Sfintei Parascheva langa fantani si izvoare.

Ziua Sfintei Parascheva este si zi de pomenire a celor trecuti in „Lumea Neintoarcerii'. Este momentul cand se dau de pomana paine din graul nou si must.

În aceasta zi era interzisă munca la câmp, spalatul rufelor, cusutul, torsul și Îesutul. Potrivit credinţelor populare, fetele care cos și spală în această zi rămân nemăritate.

De Sfânta Parascheva nu se mănâncă nuci, castraveţi şi poame în formă de cruce.

În ziua de sărbătoare nu se mănâncă fructe închse la culoare și pepene roșu, căci ele amintesc de sacrificiul martiric.

Sfânta Parascheva, tradiții și obiceiuri

De Sfânta Parascheva se poate prezice vremea: dacă ziua de 14 octombrie este frumoasă sau mohorâtă, tot aşa vor fi şi celelalte sărbători de peste an. Dacă zilele de toamnă de până acum nu au fost ploioase, este semn că iarna se va lăsa curând.

De Sfânta Parascheva, încep pregătirile pentru iarnă şi se obişnuieşte să se cumpere cojoace şi pături.

Sfânta Parascheva apare în vise şi împărtăşeşte leacuri populare celor bolnavi sau îi atinge cu toiagul pe cei care nu respectă avertismentele ei.

De Sfânta Parascheva se dă de pomană pentru adormiți.

De Sfânta Parascheva se fac rugăciuni către aceasta și Sfintele Moaște pentru o viață mai curată și mai bună.

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva

Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.

Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune.

Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale.

Amin!

Citește și: Biserica Sfântul Ciprian, locul în care scapi de farmece și blesteme. Acatistul Sfântului Ciprian

Rugăciunea Sfintei Parascheva, care te scapă de durerile trupești și sufletești

„Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim.

Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin.'

Citeste si: Ce nu știați despre Arsenie Boca, „doctorul sufletelor'. Minunile de la mormântul părintelui, de la Mănăstirea Prislop

Acatistul Sfintei Parascheva

Acatistul Cuvioasei Parascheva aduce noroc și spor în casă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție ! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție ! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție ! Împărate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eșți și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și datatorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi ! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eșți în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, da ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sf. Parascheva Condacele și Icoasele

Condacul 1: Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm : Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Icosul 1: Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pamintestile locașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; căci femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune; pentru această-ți cântăm:

Bucură-te, înțeleaptă fecioara; Bucură-te, porumbița cuvantatoare; Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc; Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul; Bucură-te, mângâierea oamenilor; Bucură-te, alinarea de suferință; Bucură-te, nădejdea noastră cea tare; Bucură-te, întărirea credincioșilor; Bucură-te, liman lin și neinviforat; Bucură-te, pildă bunei cucernicii; Bucură-te, lumînarea celor nepricepuți; Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 2-lea: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruintele. Așa mâna proniei cea ne văzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dînsa rânduite spre mântuire. Pentru această să ne depărtăm de nelegiuiri; până când vom petrece în păcate ? Doamne, întărește inimile noastre că să-Ți cântăm în fapte bune cântărea cea îngerească : Aliluia !

Icosul al 2-lea: Preacinstită fecioara, către ține am năzuit, către ține care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pamantestile ispite; fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intră înăuntrul casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântărea această : Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre; Bucură-te, floare nevestejita a Bisericii lui Hristos; Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății; Bucură-te, a fecioarelor inzestratoare și rugătoare către Maică lui Dumnezeu; Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici; Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor; Bucură-te, fierbinte mangaietoare a prigonitilor; Bucură-te, milostivă povatuitoare a v aduvelor; Bucură-te, învingătoarea dușmanilor; Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor; Bucură-te, mare folositoare a sufletelor; Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 3-lea: Spre ține pururea nădăjduind, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țară această, alinand și prefăcând mania cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum îngrozindu-ne marile nenorociri, la ține năzuim cu lacrimi, să ne ajuți, că să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 3-lea: Epivata, văzând laudă pământului ei, răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobîndi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea: Bucură-te, luminatoarea Moldovei; Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei; Bucură-te, învățătoarea părinților tăi; Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pămîntești; Bucură-te, adunatoarea cereștilor daruri; Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe; Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei; Bucură-te, indreptatoarea mindriei; Bucură-te, cinstitoarea fecioriei; Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor; Bucură-te, osanditoarea dușmanilor; Bucură-te, miluitoarea săracilor; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 4-lea: Preacurată Fecioara Marie, Maică lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră sfânta ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne da nouă pace și mare milă de la Fiul tău, Căruia Îi cântăm neîncetat : Aliluia!

Icosul al 4-lea : Celei după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru bună cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească, prin glasul Mântuitorului zicând : slugă bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, îi aducem cântărea această : Bucură-te, sămânța neratacita; Bucură-te, trup neobosit; Bucură-te, hrană duhovnicească; Bucură-te, aur lămurit; Bucură-te, foc arzător plevilor; Bucură-te, pământ de îndestulare; Bucură-te, rodul pocăinței; Bucură-te, alinarea relelor cugetări; Bucură-te, risipitoare de furtuni; Bucură-te, aducătoare de mâna; Bucură-te, dătătoare de mangaieri; Bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 5-lea: Obosiți de trudă gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lacrimand, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere că smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfânta Paraschevo, și strigăm : miluiește-ne, că dimpreună cu ține să cântăm lui Dumnezeu cântărea de mântuire: Aliluia !

Icosul al 5-lea: Cine nu te va ferici pe ține, cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdalnicia trupului și a dobîndi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cerestii măriri? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amigitoare, și l-ai rușinat ? Pentru această primește următoarea cântare : Bucură-te, turnul biruinței; Bucură-te, ușa mântuirii; Bucură-te, pavăză credinței; Bucură-te, locașul statorniciei; Bucură-te, chipul bunătăților; Bucură-te, apărarea cinstitei cruci; Bucură-te, închinătoarea ei vrednică; Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbanditoare; Bucură-te, că printr-însă te-ai făcut lui Hristos următoare; Bucură-te, a biruinței frumoasă stalpare; Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului; Bucură-te, moștenitoarea cerestii mangaieri; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 6-lea: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom laudă mărirea faptelor tale, noi nevrednicii ? Că nici faptele, nici credință nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări; dar, mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajută și a mijloci către Dumnezeu să primească cântărea: Aliluia !

Icosul al 6-lea: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici un ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătău acum se lupta cu noi; vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decît milă lui Dumnezeu și al tau ajutor sfânt. Pentru această ne rugăm ție, grăbește a ne ascultă, vindecandu-ne, că să cântăm ție: Bucură-te, leacul durerii; Bucură-te, mâna vindecării; Bucură-te, casă ocrotirii; Bucură-te, rază mângâierii; Bucură-te, cortul indestularii; Bucură-te, rouă fierbintelii; Bucură-te, mântuirea de boli; Bucură-te, scăparea celor înspăimântați; Bucură-te, izgonitoare de pagube; Bucură-te, privighetoare neadormită; Bucură-te, stea luminatoare; Bucură-te, scară izbăvitoare; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 7-lea: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu au reazem, nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, și pentru că ne-am mantuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocaindu-ne și cântând : Aliluia !

Icosul al 7-lea: Nelegiuirile noastre, mulțimea strambatatilor pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osandesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne impileze; tu însă, o, preabună maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul, să prefaci soarta osandirii noastre în bunătăți, scoțînd din inimile vrăjmașilor noștri toată uraciunea și te vom preamări cu laude că acestea : Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți; Bucură-te, folositoarea celor asupriți; Bucură-te, indreptatoarea judecătorilor răi; Bucură-te, doveditoarea celor clevetiti; Bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți; Bucură-te, contenire a patimilor; Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce cauți numai folosul lor; Bucură-te, neizbandire a mijlocitorilor celor vicleni; Bucură-te, domolire a celor puternici; Bucură-te, înlesnire a slabanogilor; Bucură-te, starpitoare a răutăților; Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 8-lea: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm; saltă sufletele noastre că nu-și vor rade de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăși Dumnezeul nostru până în sfârșit, pentru rugăciunile tale, preacuvioasă, ci trimițând milă Lui asupra poporului, precum este obișnuit, și noi, nevrednicii, ne vom împărtăși cu el de ale Sale bunătăți, cu care dimpreună vom cîntă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 8-lea: La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire : mărire laudei tale, mărire îndelung-răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pildă Iubitorului de oameni; pentru acestea grăim către ține: Bucură-te, mireasă duhovnicească; Bucură-te, cununa adevărului; Bucură-te, toiagul biruinței; Bucură-te, mărirea monahilor; Bucură-te, povatuitoare a obștii; Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor; Bucură-te, păzitoare a sihastrilor; Bucură-te, pomenitoare a veacurilor; Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe; Bucură-te, surpatoare a eresurilor; Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeieșți; Bucură-te, următoarea Cuvântului ceresc; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 9-lea: Pe sfânta folositoare celor ce sunt întru nevoi, toți cu bucurie să o lăudăm, pe cinstită Parascheva, că această viață nestricăcioasa a luat în veci; pentru această mărire a aflat, și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând: Aliluia !

Icosul al 9-lea: Rău-cugetătorii prin ține mustrați fiind, se înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în ține luminand , văzând taină cea necuprinsa a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări; pentru această ei s-au rușinat pocaindu-se și noi ne-am veselit, cântându-ți ție : Bucură-te, izbavitoarea noastră; Bucură-te, povatuitoare; Bucură-te, îndreptătoare; Bucură-te, izgonitoare de rele; Bucură-te, aducătoare de bun miros; Bucură-te, otravitoarea jivinelor; Bucură-te, starpitoarea insectelor; Bucură-te, feritoarea de năluciri; Bucură-te, risipitoarea de grindină; Bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase; Bucură-te, imbelsugatoarea de roade bune; Bucură-te, veselitoarea plugarilor; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 10-lea: Niciodată nu vom înceta a veșți minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu, rugându-te pentru țară această pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi ușurat de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci dimpreună cu ține cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 10-lea: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai făcut, fagaduindu-te a îmbrățișa viață monahicească; pentru această și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumeșți, haina cea scumpă cu a cersetorului, venind de la biserica, ai schimbat-o, părăsindu-ti părinții care te certau cu mustrări de la asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toți auzi: Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei; Bucură-te, crin rasadit în grădina cea de sus; Bucură-te, patul nevinovăției; Bucură-te, scaunul domniilor; Bucură-te, sceptrul celor ce conduc; Bucură-te, ocrotitoare neobosită; Bucură-te, apărătoare neinfruntata; Bucură-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc; Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc; Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc; Bucură-te, luminatoare a celor ce ne mângâie; Bucură-te, împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 11-lea: Suntem plini de păcate, îndurate Doamne, și greu se lupta sufletele noastre gândind la judecată, căci ce vom face noi păcătoșii, napadindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit ? Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare; nu trece cu vederea rugăciunile noastre și pocăînță, care în tot ceasul după păcate ne-a cuprins și primește că inchezasuitoare a bunei noastre voințe și a temerii de Ține, rugăciunea această, pe lângă care Ți-aducem mijlocitoare și pe maică noastră Parascheva, cântând cu dansa dimpreună : Aliluia !

Icosul al 11-lea : Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde ? Către ține însă năzuim, preacuvioasă maică, și nu vom fi rușinați, nedepartandu-te de noi că de păcătosul acela care lângă ține a fost înmormântat fără a i se cunoaște nevrednicia să și pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel stricat de lângă moaștele tale. Deci ne rugăm primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre pentru că îți cântăm: Bucură-te, smerenie înalta; Bucură-te, fecioara neîntinată; Bucură-te, comoară nedesertata; Bucură-te, maică prealaudata; Bucură-te, mântuirea cea smerită; Bucură-te, laudă celor cinstiți; Bucură-te, mângâierea celor nenorociți; Bucură-te, povatuitoarea celor rătăciți; Bucură-te, bună mea sfatuitoare; Bucură-te, preablanda îndreptătoare; Bucură-te, sufletească veselitoare; Bucură-te, grabnică ajutătoare; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 12-lea: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te, cu noi petrecând, că un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia; că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat; în care scârbe și nu ne-ai bucurat; de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvîntul Mântuitorului din Evanghelia Să ! Pentru această cu smerenie dobandind dreapta cea preaînaltă la scaunul măririi, îți cântăm ție : bucură-te ! și lui Dumnezeu laudă cea cerească : Aliluia !

Icosul al 12-lea: Izbiveste-ne pe noi, maică, de toati boală, de ciumă, de holeră și de vraimasi; izbăvește-ne pe noi, maică, de lăcuste, de gîndaci și de toată răutatea; izbiveste-ne pe noi, maici, de foc, de grindină și de fulger; izbiveste-ne pe noi, maică, de chinul cel de veci și de ceasul osindirii și ne învrednicește a dobîndi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecatiF, prin mîntuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace pini la risuflarea cea mai de pe urmi, că să-ți eintam: Bucură-te, alăută duhovnicească; Bucură-te, trâmbița apostoleasca; Bucură-te, făclie luminoasă; Bucură-te, rază cerească; Bucură-te, nădejdea oamenilor; Bucură-te, izgonirea demonilor; Bucură-te, tamaduirea rănilor; Bucură-te, feritoarea de răutăți; Bucură-te, aducătoarea de bunătăți; Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei; Bucură-te, izbavitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori; Bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 13-lea: ( acest condac se zice de trei ori ) Condacul Sfintei Parascheva Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfantele tale moaște, Cuvioasă Maică Paraschevo, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobîndit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfânta, și grăbește totdeauna a ne ajută că să cântăm cu bucurie isprăvile tale și slavă lui Dumnezeu : Aliluia ! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfantele tale moaște, Cuvioasă Maică Paraschevo, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobîndit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfânta, și grăbește totdeauna a ne ajută că să cântăm cu bucurie isprăvile tale și slavă lui Dumnezeu : Aliluia !

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfantele tale moaște, Cuvioasă Maică Paraschevo, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobîndit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfânta, și grăbește totdeauna a ne ajută că să cântăm cu bucurie isprăvile tale și slavă lui Dumnezeu : Aliluia !

Apoi se zice iarăși Icosul întâi!

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pamintestile locașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; căci femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune; pentru această-ți cântăm : Bucură-te, înțeleaptă fecioara; Bucură-te, porumbița cuvântătoare; Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc; Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul; Bucură-te, mângâierea oamenilor; Bucură-te, alinarea de suferință; Bucură-te, nădejdea noastră cea tare; Bucură-te, întărirea credincioșilor; Bucură-te, liman lin și neinviforat; Bucură-te, pildă bunei cucernicii; Bucură-te, lumînarea celor nepricepuți; Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți; Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

și Condacul întâi

Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare.

Cine este Sfânta Cuvioasă Parascheva

Moaștele Sfintei Parascheva au fost aduse la Iaşi de către domnitorul Vasile Lupu şi aşezate în ctitoria sa, Biserica Sfinţii Trei Ierarhi. La sfârşitul secolului al XIX-lea, moaştele sfintei au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Cunoscută popular și ca Sfânta Paraschiva, Cuvioasa Parascheva s-a născut în apropiere de Constantinopol, din părinți bogați și credincioși. La vârsta de zece ani, a auzit în biserică vorbele 'Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie' (Marcu 8, 34) și se decide să urmeze calea celor sfinte.

Se duce la Constantinopol, unde este invățată de călugări să se bucure de viața duhovnicească. Va merge la mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea, unde se va nevoi cinci ani. Pleacă apoi către Țara Sfântă, iar după ce vede Ierusalimul, se așează la o mănăstire de călugărițe din pustiul Iordanului. La 25 de ani, un înger îi spune în vis să se întoarcă la locurile părintești. Revine în Epivat, fără a spune cuiva cine este și de unde vine. După doi ani, trece la cele veșnice. Se spune că, dacă te rogi cu tărie, moaştele Sfintei fac minuni. Iată o rugăciune pe care trebuie să o rosteşti dacă ai necazuri, vei primi ajutor rapid.

Biografiile Vedetelor
Fii la curent cu tot ce se întâmplă cu vedetele tale favorite

Află totul despre vedetele din România, dar și despre celebritățile internaționale: biografii, carieră, filmografie, discografie si viață personală.

Revista VIVA!
Revista VIVA!
Newsletter